Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
prevajanje1 blog
prevajanje1 blog Home | Profile | Archives | Friends

Konferenca EuroCog v Sofiji1/5/2011
Konferenca EuroCog je posvečena temi kognitivne znanosti oziroma kognitivnih študij, potekala pa bo od 21. do 24. maja 2011. Organizira jo Nova bolgarska univerza v Sofiji, program konference pa bo izrazito raznolik in zelo zanimivo zastavljen. Potekala bodo predavanja oziroma prispevki strokovnjakov s področij, ki so na tak ali drugačen način povezana s kognitivno znanostjo: sem prištevamo na primer teme, kot so hermenevtika z vidika kognitivne znanosti, strojno in računalniško podprto prevajanje, vloga znakov in semantike ter njun vpliv na tvorjenje pojmov, psiholingvistična podatkovna baza za ruski jezik in moralna kinematika. Konferenca je zastavljena izrazito interdisciplinarno, zaradi česar je njen obisk primeren za številne strokovnjake s področij, ki so povezana s tematiko konference. To so med drugim jezikoslovci, strokovni prevajalci, sociologi, psihologi in strokovnjaki s področij semantike oziroma semiotike.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

LIONSBRIDGE1/5/2011
Lionsbridge je podjetje, ki ponuja prevajalske storitve, lokalizacijo in internacionalizacijo, interpretacijo, razvoj vsebine in programske opreme ter poskusne storitve. Ustanovljeno je bilo 1996, v Združenih državah Amerike, v deleži Massachussetts. Podjetje ima podružnice v več kot 26 državah po svetu in samo v domačem podjetju več kot 4.200 zaposlenih. Ime Lionsbridge je stilizirano zapisano kot L10NBRIDGE, ki spominja za svetovni numerični sinonim L10N.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link